info@tikafoundation.com        

TIKA Foundation

icon-home-kl icon-school-kl  icon-huisschool-kl icon-schoolgeld-kl icon-aardbeving-kl


2022

Dit jaar kwam er gelukkig een einde aan de Covid19 pandemie. Vanaf mei werd het leven weer normaal. De gevolgen voor het land zijn nog steeds groot. De toeristenstroom die het land zo nodig heeft blijft nog uit. Het was een jaar waarin ons team in Nepal te maken kreeg met 2 sterfgevalen van prominente teamleden. Gelu Sherpa, een man van het 1e uur en een lange tijd de “vader” van ons kinderhuis stierf in het voorjaar. Hem Rai, het hoofd van onze school CBIA overleed in de zomer. Wij missen beiden als mens en als steunpilaren in het team.

2021

Het 2e jaar van de Covid-19 pandemie was een voortzetting van 2020. Na 11 maanden schoolsluiting werd in maart de fysieke klas weer hervat, maar moest na 2 maanden weer dicht. In de loop van het jaar werden leraren en staf gevaccineerd en later ook de kinderen uit NLCH. De sluitingsperiode is benut om een deel van de school te verbouwen met meer licht en ventilatie in de lokalen en een extra verdieping.

De uitstekende online classes van CBIA (voor pre-school tm groep 10), worden goed gevolgd, vaak via mobieltjes. Ouders hebben thuis met dit programma kennis gemaakt en waren daar erg positief over. De schoolresultaten waren ondanks alles goed. We hebben opnieuw extra financiële steun geleverd om de school en personeel overeind te houden, terwijl er nauwelijks lesgeld binnenkwam.

In Banepa blijkt het veel moeilijker om leerlingen te laten deelnemen aan online classes. Er wordt extra tijd besteed aan counseling om hen aan boord te houden. In de bergen van Solokhumbu moeten kinderen het helaas doen met zelfstudie vanuit het verstrekte fysieke lesmateriaal.

Milan, een van de kinderen uit NLCH, heeft zijn bachelor gehaald en woont nu zelfstandig. Hij is aangesteld als leraar op CBIA.

Het nieuwe schooltje in Banepa, waarvan de bouw in 2020 door ons is gefinancierd, groeit volgens plan naar een volledige primairy school. Er zijn 2 nieuwe lokalen toegevoegd waarmee het totaal staat op 6. Hiermee is ons deel van het project voltooid.

2020

Covid-19 domineerde het jaar. De economie ligt plat (mn toerisme) en scholen zijn vanaf maart dicht. We geven in april eenmalige voedselhulp aan de gezinnen van achterstandskinderen in Banepa en in Solokhumbu.

Ouders betaalden geen schoolgeld meer, maar de kosten voor salarissen en huur van gebouwen liepen gewoon door. Om onze 13-jarige inspanning in prachtige programma’s voor kinderen niet verloren te laten gaan heeft TIKA vanuit haar opgebouwde reserves stevige financiële steun geboden.

CBIA school ontwikkelde, al 2 maanden eerder dan anderen, online classes voor groep 7-10. Door gedreven inbreng van leerkrachten en te leren van eigen fouten biedt de school nu een van de beste programma’s in Nepal. De participatiegraad is hoog, ondanks technische en financiële beperkingen bij leerlingen.

In Banepa zijn we een nieuw schooltje gestart. De bestaande peuteropvang breiden we stap voor stap uit t/m groep 5. In 2020 is het eerste deel van het schoolgebouw neergezet.

2019

CBIA-school staat hoog aangeschreven in de wijk en heeft nu ongeveer 900 leerlingen.

Meer kinderen uit het kinderhuis stromen door naar vervolgopleidingen (highschool). We zijn er trots op dat onze 1e student zijn bachelor heeft gehaald!

Met het ouder worden van de straatkinderen wordt het soms lastiger met hen te werken. Toch komen we met veel bijlessen steeds verder en daar gaat het om.  Helaas is er nu 1 uitvaller.

De meisjes in Solokhumbu halen prachtige resultaten op school. Dit jaar zijn er 7 kinderen die door stromen naar highschool.

2018

De CBIA-school draait goed en stabiel. De leiding trekt met de leerkrachten hard aan schoolresultaten en die zijn dan ook uitstekend

Vanuit het kinderhuis hebben we nu 4 studenten: 1x Travel & Tourism, 1x Rural Development, en 2  extern gesponsorden in Medicijnen in Bangladesh en Filmacademie Spanje

De straatkinderen in Banepa draaien met behulp van veel bijlessen aardig goed, ondanks hun tragische achtergrond

In Solokhumbu leveren de meisjes echt goede prestaties. We hebben besloten om voor hen en voor de straatkinderen ook voortgezet onderwijs (highschool) te sponsoren

2017
Straatkinderen in Banepaproject presteren steeds beter, mede door ons intensieve bijlesprogramma.
Voor een paar straatkinderen hebben wij een veilig thuis gerealiseerd in ons hostel.
Danhraij, Gita en Milan (uit het kinderhuis) studeren aan de universiteit.
Pilot UCEP beëindigd

2016
Tijd voor vernieuwing! Tuharuko Awaj heet voortaan TIKA Foundation

2015
Ons vijfde project gaat van start. Van straat naar baan. Via UCEP krijgen jongeren in 6 maanden een vakopleiding (technicus, timmerman, loodgieter) en hebben na afloop garantie op een baan.
Met behulp van sponsoren starten we voor de kinderen van NLCH een studiefonds.

Aardbeving – Noodhulp
Met dank aan vele spontane donateurs vormt zich een noodfonds voor slachtoffers van de aardbeving.

2014
Door de groei van het aantal leerlingen moet CBIA op zoek naar nieuwe gebouwen.
Uit Solukumbo komen 2 meisjes naar de grote stad om verder te leren. Wij zorgen voor alle benodigdheden als boeken, onderdak, schooluniform en contact met de kinderen van NLCH en een begeleider.
Straatkinderenproject in Banepa met gezamenlijke inspanningen verandert het project van 1 maaltijd en 2 uur onderwijs in een volledig onderwijs programma op een reguliere school voor 40 kinderen met maaltijden.

2013
CBIA is grotendeels financieel onafhankelijk. Wij ondersteunen nog met extra zaken als zonnenpanelen of andere items die buiten het reguliere vallen.

2012
2 kinderen van NLCH gaan studeren, wat een mijlpaal. Ze wonen voorlopig nog in NLCH.
De school wordt nog een klein beetje groter.

2011
Voor 5 kinderen vinden we extra ruimte in NLCH. Ankie & Marcel kenden hen uit hun vrijwillgerstijd in 2006 en onderhielden altijd contact. Dit was het moment om ze een nieuw thuis en kansrijke toekomst te kunnen geven.
CBIA bereid verder uit naar 500 leerlingen.

2010
NLCH verhuist naar een beter, veiliger, pand in Pepsi Cola.
CBIA groeit naar 400 leerlingen en staat goed aangeschreven.
Schoolproject in Solukumbo wordt uitgebreid naar 36 meisjes.
In Banepa helpen we een lokaal project te financieren, waardoor 45 straatkinderen, naast een maaltijd ook
2 uur onderwijs krijgen.
Ruud voegt zich bij het bestuur.
Hij is als vrijwilliger bij CBIA geweest en wil graag blijvend bijdragen aan de projecten.

2009
De wens om een grotere groep kinderen te helpen, zorgt voor de oprichting van een school in de wijk Pepsi Cola. De Career Building International Academy, CBIA. 75% van de kinderen betaald schoolgeld, de overige 25% niet, dat kunnen ze niet betalen en nu kunnen ze toch naar school. Het eerste jaar telt de school 130 leerlingen.
Schoolproject voor meisjes in de bergen van Solukumbo wordt ook gestart.
2008
Opening van New Life Childrens Home (NLCH) in Pepsi Cola, een buitenwijk van Kathmandu. Tej Shresta is onze lokale manager die het project leidt. 10 kansarme kinderen in een gezinsvervangend thuis met een lieve oppasmoeder, Didi Shusma en een kokin. Vijf kinderen in een ander weeshuis worden ondersteund zodat ze naar school kunnen.
2007
Start Stichting Tuharuko Awaj: doel een weeshuis voor kansarme kinderen opzetten. Kleinschalig als een gezinsvervangend thuis. Lucette en Désirée treden toe als bestuursleden. 1e taak; fondsenwerven voor het weeshuis.
2006
Marcel & Ankie werken als vrijwilliger in een weeshuis in Nepal. Geschokt en ontdaan door de omstandigheden daar ter plekke, ontstaat het idee en verlangen om zelf bij te dragen aan een betere wereld voor kinderen in Nepal. Tijdens hun vrijwilligerswerk starten ze een fruit en groenteprogramma.


 

9000 kindjaren onderwijs
1000 kinderen vooruit geholpen met basisonderwijs
200 kinderen hebben het staatsexamen SLC behaald
70 lokale arbeidsplaatsen in onze projecten

€ 300.000 lokale middenstandsomzet (exclusief verbouwingen en huur)
€ 50.000 omzet groente & fruit voor kinderhuis NLCH
€ 10.000 omzet school- en bibliotheekboeken

Terug naar boven