info@tikafoundation.com        

Studiebeurs voor meisjes

Meisjes op het platteland ook naar school

Een betere toekomst begint bij basisonderwijs; leren rekenen en schrijven. In 2008 hebben we daarom een studiebeursprogramma opgezet, in dit geval speciaal voor meisjes uit zeer arme families in het berggebied van Solokumbu (Mount Everest-regio). De keuze voor dit gebied ligt mede in de afkomst van onze belangrijke Nepalese partner Tej Shresta, die hier is geboren en opgegroeid.

We hebben gekozen om meisjes te ondersteunen, want in de Nepalese cultuur -net als op veel andere plaatsen in de wereld- is nu de man de dominante figuur. En kinderen spreken hier hun ouders niet tegen. Ouders op het platteland vinden investering in meisjes meestal niet de moeite waard. De dochter gaat later trouwen en daarna zorgt de man wel voor de rest. Dus “schoolgeld besteed je aan jongens”.

De meisjes komen uit arme families, soms uit één-oudergezinnen of ze zijn wees en wonen bij familieleden. Vaak hebben zij vóór en na schooltijd nog huishoudelijk werk te doen. Door onze steun gaan zij nu naar school waar ze ook Engels leren. Dit is de taal is van de toeristen en daarmee van een potentiële inkomstenbron.

We hebben nu 36 meisjes tussen 6 en 16 jaar in ons programma en inmiddels zijn al enkele meisjes uitgestroomd naar middelbaar onderwijs in Kathmandu: dit is het begin van succes!

Sommige van de meisjes moeten nu elke dag 2 uur heen- en 2 uur teruglopen naar school. We bekijken of er hostel-voorzieningen zijn of gemaakt kunnen worden.

Na de verwoestende aardbeving in april 2015 was de school waarvan we gebruik maken deels verwoest. We hebben de herbouw van de school mede mogelijk gemaakt, uit ons noodfonds van na de aardbeving.

 Kinderhuis


School


Van straat naar school

 

 

< Terug naar “wat we doen”