info@tikafoundation.com        

School

Betaalbare kwaliteitsschool (CBIA)

In Kathmandu, in wijk “PepsiCola” – waar ook ons kinderhuis staat – bestond in 2008 de behoefte aan een betaalbare kwaliteitsschool. Omdat TIKA Foundation van betekenis wil zijn voor de lokale gemeenschap als geheel en alle kinderen in de wijk zijn we een privéschool gestart (CBIA), zonder winstoogmerk. Zo kan het schoolgeld laag blijven.

Voor 20-25% van de kinderen is een speciale regeling, ze betalen geen schoolgeld, het geld is er simpel weg niet. De school financiert dit met de schoolgelden van de overige 75-80%. Op deze manier krijgen alle kinderen een gelijke kans op hoogwaardig onderwijs.

We gingen in mei 2008 voorzichtig van start. De visie en aanpak, die we samen met onze Nepalese partner Tej Shresta hebben ontwikkeld, bleek al snel een enorm succes, waar we erg trots op zijn. De school groeide snel, in reputatie en in omvang. In het 6e jaar bereikten we de 650 leerlingen en in 2020 zelfs 900 kinderen, waarmee we vrijwel aan het maximum zijn. We hebben terecht een uitstekende naam opgebouwd, die ook weerspiegeld wordt in de feitelijke schoolresultaten en examens.

De kinderen uit ons tehuis gaan ook naar onze school (zie projecten). En wij worden steeds weer geïmponeerd door de topresultaten die de kinderen hier behalen. Wat een drive hebben zij om iets van hun leven te maken!

De school is nu voor het lopende budget in behoorlijke mate zelfvoorzienend. En dat past goed bij onze ambitie om autonomie te bevorderen en afhankelijkheid zoveel mogelijk te beperken.
Toch zijn er regelmatig investeringsvragen waar we geld voor zoeken: een herinrichting van het natuurkunde -of computerlokaal, de uitbreiding van de bibliotheek of de installatie van zonnepanelen bijvoorbeeld. Daarnaast blijven we actief betrokken, bv. als adviseur-op-afstand voor de leiding of als trainer voor leerkrachten en leiding.

Na de verwoestende aardbeving in april 2015 hebben we flink bijgedragen aan de bouw van een gelijkvloers schoolgebouw, naast de oude locatie. Tegelijk konden we een gebouw afstoten waarvan de huursom inmiddels extreem hoog was geworden.

Shalom Academy

Sinds 2020 ondersteunen we ook een 2e school, de Shalom Academy in Banepa (Kathmandu Vallei). In deze arme stad runnen we al enkele jaren ons straatkinderen-project, zie “van straat naar school”.

De school is in opbouw en wordt geleid door Simon, onze projectleider in Banepa. Hij is in 2018 gestart met een kleine kleuterschool en groeit in de komende jaren door tot en met groep 5. De school is gebaseerd op dezelfde maatschappelijke visie als onze CBIA-school in Kathmandu, met gelijke kansen voor iedereen.  De mix bestaat uit kinderen uit gezinnen die normaal schoolgeld kunnen betalen en 20-25% kinderen uit arme families, die vaak niet meer dan 20% bijdragen. TIKA Foundation heeft de nieuwbouw van 5 lokalen en faciliteiten gesponsord.Kinderhuis


Van straat naar school


Studiebeurs meisjes

 

 

< Terug naar “wat we doen”