info@tikafoundation.com        

Aardbeving

Op zaterdag 25 april 2015 werd Nepal getroffen door een allesverwoestende aardbeving met een kracht van 7.8. Er vielen ruim 8.800 doden en ca 8 miljoen mensen werden hierbij in meer of mindere mate getroffen.

Het epicentrum lag 50 km ten noordwesten van de hoofdstad Kathmandu. Het was de zwaarste aardbeving in ruim 80 jaar. Er waren honderden naschokken en op 12 mei was er een hevige 2e schok van 7.3. De schade aan gebouwen en het culturele erfgoed was enorm.

Ook mensen uit onze projecten werden getroffen, waarbij zij gelukkig gespaard bleven van de ernstigste persoonlijke schade en de materiele schade aan onze gebouwen beperkt bleef. Maar de angst en ontreddering was groot.

Onze kinderen in het NLCH-huis waren natuurlijk ook bang en elke naschok vergrootte deze angst. Ze hebben dagenlang gekampeerd in provisorische onderkomens op het voedbalveldje vlakbij.
Maar de kracht en het herstellend vermogen van de mensen in Nepal bleek groot. Heel snel trokken onze verschillende projectleiders op eigen initiatief met vrienden er op uit om 1e hulp te bieden buiten Kathmandu waar de nood nog groter was. Op brommertjes en over verwoeste wegen werd rijst en water naar moeilijk bereikbare dorpen in de vallei gebracht.

In Nederland hebben we een noodhulpactie gehouden met een opbrengst van bijna €33.000. Deze noodhulp hebben we vooral gericht op wederopbouw, omdat de nationale hulpacties beter ingericht zijn op acute noodhulp.

De voornaamste noodhulp hebben we geleverd aan 4 projecten:

  • Voor 2 dorpen vlak bij Banepa, waar ons straatkinderen-programma loopt, brachten we eerst rijst en water en later roestvrij stalen golfplaten als tijdelijk onderdak voor de aankomende moesson. Deze golfplaten werden later hergebruikt bij het herstel van woningen. Maar ook de veestapel was verwoest. Daarom hebben we hier de lokale economie hersteld door een fokprogramma in te richten en geiten te leveren op microkredietbasis.
  • De school in Solokhumbu (Mount Everest-regio) waar onze meisjes met studiebeurs naar toe gaan was deels ingestort. Met onze hulp kon deze snel herbouwd worden.
  • Onze school CBIA in Kathmandu heeft met onze hulp een gelijkvloers schoolgebouw neergezet, naast de oude locatie. Ouders en kinderen durfden niet meer in een gebouw van 4 verdiepingen te zijn.
  • 5 kinderen in Banepa wonen voorlopig in ons hostel, hun huizen zijn verwoest.

 

< Terug naar “wat we doen”